Kvænangsbotn kraftverk

Kvænangsbotn kraftverk er et vannkraftverk i Kvænangen kommune i Troms fylke.

Kraftverket utnytter fallet på 305 meter mellom innsjøen Corrojávrrit og Sørfjorden. Corrojávrrit reguleres mellom 315 og 305 moh. Elven Ábojohka reguleres av kraftverket. Det overføres vann til magasinet fra Småvatna, Lassajavrre og Cårrujavrit kraftverk.

Det er installert en Francisturbin på 44 MW. Midlere årsproduksjon er på 176 GWh.

I 1999 fikk selskapet konsesjon til å overføre vann fra elvene Boullanjåkka, Slædoijåkka og Ålmaijåkka.

Kraftverket er eid av Kvænangen Kraftverk AS som Troms Kraft eier 48,2% av.

Lassajavrre  · Småvatna  · Cårrujavrit  · Kvænangsbotn  · Langdalselva &nbsp conair cls1 fabric shaver;· Kildalen  · Sikkajåkk  · Guolasjåkka  · Lavkajohka &nbsp metal water bottles safe;· Skibotn  · Bentsjord  · Bergselva  · Mortendalselva  · Rottenvik  · Forneselva  · Tyttebærelva  · Ellenelva  · Saltdalelva  · Middagsbukt

Skarsfjord  · Simavik  · Lysbotn &nbsp meat needle tenderizer;· Nordelva  · Mjeldeelva  · Bergsbotn  · Osteren

Dividalen &nbsp stainless steel water bottle for toddlers;· Innset  · Dittielva  · Straumsmo  · Krogstadelva  · Bardufoss

Tverrelva  · Mølnelva  · Sørfjordkraft  · Skoddeberg  · Helleren  · Fossan  · Hesjeberg

Storelva  · Nord-Forså  · Sør-Forså  · Gausvik III  · Gausvik I

Fakken vindkraftverk